Misyonumuz.

Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve gelecek kuşakların mekânsal ihtiyaçlarına yönelik olarak, kültürel miras değerleri ile sürdürülebilir gelişmeyi destekleyecek, disiplinler arası üretime dayalı araçlar ve yöntemlerle çözüm üretecek projeleri gerçekleştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak. 

Vizyonumuz.

Planlama ve tasarımda yenilikçi fikirler, araçlar, politikalar ve yaratıcılık alanlarında yereli öne çıkartacak vizyonların geliştirilmesine yönelik eğitim programları ve çok aktörlü proje ortaklıkları sağlamak, bilgi aktarımını hızlandırarak kamusal bilinci yükseltecek tartışma platformalarını çeşitlendirmek.

Profesyonel deneyimlerimiz.